INSEC-INSECTS


Miares de libeles spriza da ti moc
canche, tu semplizementer te rujnees
Fenicia dal profum quotidian, te te l'incanteisum
canche, sgolan lontan te stes
Dò ie chiò desche ciaciador de insec
de na matità che sdravan me
la me gordeea.